...

Dit artikel vertelt je wat de ideale lengte is voor een sollicitatiebrief en hoe je dit voor elkaar krijgt. Recruiters filteren razendsnel brieven en cv’s. Wanneer een brief veel te lang is, of juist veel te kort, is de kans zeer groot dat deze nog niet eens wordt gelezen. En dit is iets dat je koste wat kost wilt voorkomen.

Vragen over de ideale lengte van een sollicitatiebrief

Wanneer je bezig bent met het schrijven van je sollicitatiebrief, komen er al snel vragen op over hoe lang je brief nou zou moeten zijn. Zo kunnen de volgende vragen opkomen:

 1. Hoe lang moet een sollicitatiebrief normaal gesproken zijn?
 2. Wat is de ideale lengte van de sollicitatiebrief?
 3. Bestaat er zoiets als een maximum of een minimum lengte? 

Deze vragen stellen veel sollicitanten zich, en dan met name in de beginfase van het solliciteren. En terecht. Het lijkt een onbelangrijke vraag, omdat we wel weten dat de inhoudelijke kwaliteit van de brief belangrijker is. Maar toch is de lengte van de brief ontzettend belangrijk. En waarom?

Omdat recruiters / werkgevers vaak brieven al selecteren nog zonder een woord te hebben gelezen. Is de brief té lang of té kort, dan ligt je brief al op de nee-stapel. In dit artikel leer ik je alles hoe je dit voorkomt en geef ik je een aantal aanwijzingen om je brief uiteindelijk op de gewenste lengte te krijgen.

wat is de lengte van de sollicitatiebrief

De ideale lengte van de sollicitatiebrief

Voordat ik in detail treedt, wil ik het volgende benadrukken: Een werkgever krijgt tijdens de procedure voor het kiezen van een nieuwe werknemer een gigantische hoop sollicitatiebrieven onder zijn neus. Geschikte kandidaten, maar ook vooral veel ongeschikte kandidaten (vanuit hun perspectief).

Het liefst zou een werkgever vliegensvlug door deze stapel heen lopen en alles naar behoren kunnen doorlopen. Maar, dit gebeurt helaas niet zo vaak.

Dit is de reden dat werkgevers blijer worden van de wat kortere en bondige sollicitatiebrieven. Max 1 A4 wordt dan ook wel als een stelregel genomen. Ik raad je aan je hier aan te houden.

Wanneer je brief max 1 a4 lang is, heb je je wat betreft de lengte (de allereerste indruk van je brief) al positief gekwalificeerd. Je voorkomt dat je brief enkel vanwege de lengte op de ‘nee’-stapel belandt.

Echter, met een brief schrijven met de juiste lengte alleen kom je er niet.

 

De eeuwige strijd: Lengte versus inhoud

“Ja maar de inhoud is toch veel belangrijker”, is een uitspraak die ik vaak hoor van mensen. Om hier concreet een antwoord op te geven, kan ik het volgende zeggen: Als we kijken naar de factoren ‘lengte’ of ‘inhoud’ en we gaan deze naast elkaar afwegen, is het volgende waar

De inhoud van de sollicitatiebrief is vele malen belangrijker dan de lengte, de omvang, van de sollicitatiebrief.

Maar ergens is het onzinnig om deze vergelijking te maken, want wanneer je brief in eerste instantie niet in de smaak valt, juist vanwege de lengte, dan wordt je brief niet eens gelezen. Zowel de inhoud als de lengte dienen dus beiden pico-bello in orde te zijn.

En wanneer je dit vooraf weet, kun je met een andere mindset je brief gaan schrijven.

Ons advies

Je kunt op vele manieren een brief gaan schrijven. Door al vanaf het begin af aan beknopte zinnen te maken, wanneer je bang bent om later uit te lopen in tekst. Of juist woorden en zinnen extra te rekken, omdat je bang bent later te kort te komen.

Al dit denkwerk, vertroebelt je natuurlijk schrijfproces.

Houd je in eerste instantie niet bezig met de lengte van de brief. Focus je dus vooral eerst op de inhoud. Welke kwaliteiten heb je ter beschikking? En welke sprekende persoonlijke eigenschappen en resultaten, die je prima met de STARR-methode kunt onderbouwen, heb je in je rugzak en wil je graag benoemen.

Zorg eerst dat je al deze informatie opschrijft en tot een eerste concept komt. Pas later maak je de nodige aanpassingen om de brief op de juiste lengte te krijgen.

Wat te doen bij een te lange brief?

Veel sollicitanten hebben bijvoorbeeld een uitbundige schrijfstijl en gaan tijdens het opstellen van de tekst al rekening houden met de lengte. Focus je primair op sterke, relevante en aansprekende inhoud. Als je dan een goede brief hebt gemaakt, kun je vervolgens de volgende acties gaan nemen om je brief op ideale lengte te krijgen:

 • Zinnen schrappen, samenvoegen of compacter formuleren.
 • Voorbeelden weglaten of inkorten
 • Specifieke delen van alinea’s herschrijven zodat je uiteindelijk een extra witregel kunt winnen
 • Etc.

 

Een te korte brief?

Wanneer je met een veel te korte brief eindigt, is het verstandig te kijken of je wel voldoende hebt ingespeeld op waar de vacature om gevraagd heeft. Dit kun je in eerste instantie al voorkomen door een zorgvuldige vacature-analyse te maken aan de hand van een stappenplan. Op deze manier weet je hoe je de ideale brug kunt slaan tussen 1) jijzelf en 2) de behoefte die nog achter de vacature ligt.

Mocht je dit toch hebben doorlopen en toch nog met een korte brief eindigen, dan kun je het volgende doen om je brief iets te verlengen:

 • Extra kwaliteiten opnemen en verklaren a.d.h.v. sprekende voorbeelden.
 • Reeds gebruikte voorbeelden in meer detail uitschrijven
 • Alinea’s opdelen in meerdere alinea’s.
 • Belangrijke aspecten nogmaals benoemen (de kracht van herhaling).
 • Samengestelde zinnen opsplitsen.

 

Conclusie

De brief die je instuurt dient op 1 A4 te passen. Punt. Weet je dit niet te bereiken, dan solliciteer je niet optimaal en loop je de kans dat je brief om deze reden niet op de ‘ja’-stapel belandt. Eerlijk of niet, zo gebeurt het vaak wel. Zorg dat je solliciteert met een brief van de juiste lengte. Lukt het je ondanks mijn tips niet om een geslaagde brief te krijgen, dan kun je onze hulp inschakelen.

Shares
Share This
× Stuur ons een whatsapp
Secured By miniOrange