...

Privacyverklaring Stralend Solliciteren

Datum verklaring:  6 juli 2018.

Stralend Solliciteren neemt gegevensprivacy serieus. Dit privacybeleid legt uit wie we zijn, hoe we persoonlijke informatie verzamelen, delen en gebruiken en hoe u uw privacy-rechten kunt uitoefenen. We raden u aan dit privacybeleid volledig te lezen om er zeker van te zijn dat u volledig op de hoogte bent. Als u vragen of opmerkingen heeft over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via de contactgegevens.

Bij gebruik van de Site (www.stralendsolliciteren.nl) door Gebruiker (u) gaat deze akkoord met de Algemene Voorwaarden en de bepalingen genoemd in het Privacy Statement. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en via de Site. Stralend Solliciteren neemt de gegevens van de website haar gebruikers op in een gegevensbestand. Naast de door u zelf verstrekte gegevens bij registratie op de website, en het beheren van het eigen profiel, verzamelen wij IP-adressen ten behoeve van de statistische analyse van bezoekersgedrag. Uw gegevens kunnen worden geanalyseerd om onze producten en diensten zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen. Wanneer u het hier niet mee eens bent kunt u uw eigen browser zo instellen dat gebruik van cookies niet mogelijk is. Dit betekent echter wel dat u gebruikersgemakken van de website zal verliezen. Wij behouden ons het recht voor om geregistreerde gebruikers informatie en/of aanbiedingen via e-mail toe te zenden.

Stralend Solliciteren is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring binnen

Deze verklaring is van toepassing voor het volgende bedrijf:

Stralend Solliciteren
Van der Meerstraat 8
6093BE Heythuysen
KVK: 68666578
E-mail: info@stralendsolliciteren.nl
Telefoon: +31618242259

* Stralend Solliciteren is een handelsnaam van RM Coaching, KVK=68666578.

Aanleiding

Stralend Solliciteren hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stralend Solliciteren verwerkt persoonsgegevens van:

 • Contactgegevens (potentiele) opdrachtgevers en klanten
 • Contactgegevens leveranciers van diensten en producten
 • Contactgegevens van partners
 • Bezoekers website

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, incl. bewaartermijnen:

 • Voor- en achternaam: Minimaal 2 jaar na laatste contact
 • Adresgegevens: Minimaal 2 jaar na laatste contact
 • Telefoonnummer: Minimaal 2 jaar na laatste contact
 • E-mailadres: Minimaal 2 jaar na laatste contact
 • Bankrekeningnummer: Minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt: Minimaal 2 jaar na laatste contact

Notitie: Cv, profielfoto, aanvullende persoonsgegevens, LinkedIn-link etc., die je verstrekt na het voldoen van een betaling, vallen allen onder overige persoonsgegevens.

Stralend Solliciteren bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren. Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Doel en grondslag:

Stralend Solliciteren verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslagen:

 • Het aanbieden en uitvoeren van diensten: Uitvoeren overeenkomst
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren: Uitvoeren overeenkomst
 • Het afhandelen van jouw betaling: Uitvoeren overeenkomst
 • Verzenden van onze nieuwsbrief: Uitvoeren overeenkomst bij klanten, gerechtvaardigd belang (marketingbelang) bij potentiële klanten.
 • Verzenden van links zodat u digitale producten kunt downloaden
 • Uitvoeren van boekhouding volgens eisen van de Belastingdienst: Wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan deelt Stralend Solliciteren in bepaalde gevallen persoonsgegevens met derden. Dit komt voor bij de inhuur van onderaannemers, ZZP’ers en uitzendkrachten. In dergelijke situatie wordt u op de hoogte gesteld en enkel het minimale aan vereisten w.b. persoonsgegevens zal met hen worden gedeeld.

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Stralend Solliciteren blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met de volgende partners:

 • PayPro: onze betaalprovider, die het voor ons mogelijk maakt digitale betalingen te voldoen via beveiligde webpagina’s (https) en iDeal, PayPal, creditcard en andere betaalmanieren.
 • Administratiekantoor Rietjens, te Baexem, welke deels van mijn administratie en mijn volledige belastingaangifte verzorgt. Dit is een gekeurde en betrouwbare tussenpersoon.

Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, zoals bijvoorbeeld het registeren van het BSN in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Cookies

Stralend Solliciteren gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Social media

Op onze website staan buttons van social media, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn, zodat onze berichten gemakkelijk te delen zijn. Het gebruik van social media is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De meeste social media-kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Privacy medewerkers Stralend Solliciteren

Stralend Solliciteren heeft privacy hoog in het vaandel staan. Alle huidige en voorgaande medewerkers hebben getekend voor geheimhouding van bedrijfsgegevens. Alleen medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan.

Beveiliging

Stralend Solliciteren  neemt de bescherming van persoonsgegeven serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via de contactgegevens van Stralend Solliciteren, genoemd bovenin deze privacy statement.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Sterke wachtwoorden, welke iedere 6 maanden worden gewijzigd en niet op online omgevingen (email, Evernote e.d. worden opgeslagen)
 • Betrouwbare en beschermde opslagomgevingen (Dropbox)
 • Maken van reguliere backups
 • Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Jouw rechten (en omschrijving), zie einde privacy stament meer informatie:

 • Recht op inzage: Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Stralend Solliciteren vastgelegd en bewaard worden.
 • Recht op rectificatie: Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Stralend Solliciteren.
 • Recht op overdracht (data-portabiliteit): Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Stralend Solliciteren opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Stralend Solliciteren al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
 • Recht op wissen van gegevens: Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Stralend Solliciteren vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 • Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar): Wil jij niet dat Stralend Solliciteren jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Stralend Solliciteren. Onze contactgegevens staan bovenaan deze verklaring. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Het streven is om binnen een week te reageren. Daarnaast helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je het toch niet eens zijn met ons handelen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht te openbaren

Stralend Solliciteren behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Stralend Solliciteren dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Stralend Solliciteren  te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Berichtgeving bij veranderingen in het privacy-beleid

Stralend Solliciteren behoud zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wanneer wij besluiten om ons privacy beleid te veranderen, dan vermelden wij deze veranderingen op deze pagina.

Vragen

Heb je toch nog vragen over deze privacyverklaring? Neem gerust contact op via ons middels de contactgegevens genoemd aan het begin van dit privacy statement.

Extra informatie

Wanneer je niet langer gebruik wilt maken van onze diensten, bieden wij de mogelijkheid om deze gegevens te wijzigen, te actualiseren of te verwijderen. Stuurt u dan een e-mail naar Stralend Solliciteren, zie e-mailadres aan het begin van deze privacy verklaring.

Recente wijzigingen vanuit Stralend Solliciteren om compliant te zijn aan de wetswijziging rondom de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018:

A) Recht op inzage persoonsgegevens
Als klant heeft u het recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens welke bij Stralend Solliciteren staan geregistreerd. Het inzagerecht is geregeld conform artikel 35 (lid 1lid 2lid 3lid 4) van de Wet bescherming persoonsgegevens.
B) Recht op correctie, verwijdering en vergetelheid
Als klant heeft u het recht op correctie en verwijdering van persoonsgegevens welke bij Stralend Solliciteren staan geregistreerd. Het correctierecht is geregeld in artikel 36 (lid 1lid 2lid 3lid 4) van de Wet bescherming persoonsgegevens. Conform  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) beschikt u over het recht op vergetelheid.
× Stuur ons een whatsapp
Secured By miniOrange