...

Disclaimer StralendSolliciteren.nl

De tekst op deze site is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. StralendSolliciteren.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woord) van de informatie op deze site. Noch StralendSolliciteren.nl, noch de staf, medewerkers, of agenten van StralendSolliciteren.nl zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software. StralendSolliciteren.nl kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan StralendSolliciteren.nl niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig en/of actueel is. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. De houders van de website zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.

Auteursrechten en handelsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van StralendSolliciteren.nl of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar.

Websites

Deze disclaimer heeft betrekking op alle websites die onder de verantwoordelijkheid van StralendSolliciteren.nl worden ontwikkeld en beheerd.

www.stralendsolliciteren.nl

× Stuur ons een whatsapp
Secured By miniOrange